• Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

נמרוד בורוש

הטיפול באוטוסוגסטיה מתבצע בהנהלת ובהנחיית נמרוד בורוש:

"משך שנים רבות שימשתי כאסטרטג וכמנהל יצירתי  בתחום הפרסום תוך שימוש במתודולוגיות ליצירת ושינוי עמדות, אותן פתחתי, המבוססות על הידע העמוק מתחום הסוגסטיה והאוטוסוגסטיה (על כך גם פרסמתי מאמרים). במשך השנים יישמתי את הידע שצברתי בתחום גם במערכות יחסים ובעזרה  בפתרון בעיות רגשיות ופיזיות. לאחרונה, על מנת למסד, ולהרחיב את הידע והיכולות שלי בתחום, עברתי את ההכשרה המקצועית והמוערכת ביותר בתחום- ב The UK College of Hypnosis & Hypnotherapy, בלונדון אנגליה, המכללה היחידה בתחומה המוכרת על ידי האגודה הבריטית לפסיכולוגיה. כיום אני מהיחידים בישראל בעלי דיפלומה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי ממכללה זו.

יותר משאני מאמין כי יש ביכולתי לעזור לרבים, הסובלים מבעיות מגוונות, הן בריאותיות והן ריגשיות, אני מאמין כי ביכולתי להדריך כל אחד ואחת להבריא את עצמו ועצמה בזמן קצר ובדרך פשוטה- דרך האוטוסוגסטיה. אני מקווה שאוכל לעזור גם לך."

מטפל ומדריך מוסמך
Autosuggestion-Expert -
00:00 / 00:00